ข่าวสาร

เทศกาลสงกรานต์นี้ ท่องเที่ยวอุ่นใจ ยกระดับความปลอดภัย ฝากบ้านกับตำรวจ 4.0

โดยสามารถเข้าร่วมโครงการฯได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ฝากบ้าน 4.0 (OBS)

 • โหลดแอปฝากบ้าน 4.0 (OBS)
 • ลงทะเบียนกรอกข้อมูล
 • เลือกสถานีตำรวจที่ขอรับบริการฝากบ้าน
 • จากนั้นเลือกเมนู ‘ฝากบ้าน’ แล้วกดเลือก ‘ฝากบ้านของฉัน’
 • กรอกรายละเอียดคำร้อง ตรวจยืนยันการรับฝากบ้าน

2.Walk-in ยื่นแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการฯ ที่สถานีตำรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ขั้นตอนการฝากบ้านกับตำรวจ

 • เตรียมบัตรประชาชน ประสานสถานีตำรวจผ่านช่องทาง ฝากบ้านกับตำรวจ
 • กรอกแบบฟอร์มยืนยัน แบบภาพถ่ายบ้าน
 • ก่อนออกเดินทางให้สำรวจทรัพย์สินมีค่า จัดเก็บในที่ปลอดภัย
 • ก่อนออกจากบ้านให้สำรวจความเรียบร้อยของประตู-หน้าต่าง
 • หากติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • ฝากบ้านข้างเคียงช่วยดูแลเป็นหู เป็นตา
 • ติดตามการอัปเดตข้อมูลรายงาน ”ฝากบ้าน“ จากเจ้าหน้าที่ตำรวจเสมอ
 • กรณีกลับบ้านล่าช้าเกินเวลาที่ฝากบ้านไว้ กรุณาแจ้งให้ สน./สภ.ท้องที่ รับทราบ
 • เมื่อเดินทางกลับมาแล้ว ให้รีบแจ้งตำรวจไปพบ เพื่อตรวจสอบทรัพย์สิน


ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1121369

Powered by Froala Editor

Share: